• Čeština (Česká republika)
 • Russian (CIS)
 • English (United Kingdom)
RESIM - spolehlivý partner pro automatizaci a robotizaci

Vize :   Naším základním záměrem je stát se uznávaným a pružným dodavatelem inovativních řešení s vysokým podílem automatizace a aplikováním robotizovaných pracovišť pro průmyslovou výrobu pro tuzemské i zahraniční zákazníky.

Politika kvality :   V naší firmě budujeme systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016. 

 

Soustředíme se zejména na následující zásady:

 

 1. Standardní systém managementu kvality 

 

 • Vedení firmy se plně ztotožnilo s ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2016, a proto ji zavedlo do činností všech zaměstnanců. Řídíme kontext své firmy zahrnující vztah k externím poskytovatelům, zákazníkům, zaměstnancům, konkurentům, státním orgánům i k regionální veřejnosti. Přitom řídíme rizika existující v rámci uvedených vztahů.
 • Systém managementu kvality je organickou součástí celkového řízení firmy.
 • V systému řízení uplatňujeme princip neustálého zlepšování.

 

 

2. Zlepšování kvality našich zakázek 

 • Základním a prvořadým cílem činností firmy je spokojenost zákazníka s průběhem projektů a výsledkem práce i přínos realizovaných řešení
 • Za kvalitu dodávky nepovažujeme jen samotnou technickou kvalitu našich výrobků, ale i kvalitu dodržování sjednaných dodacích podmínek a kvalitu průvodní administrativy


3. Součinnost dodavatelů a kooperantů  

 • Pečlivě vybíráme své obchodní partnery. Přednost dostávají obchodní partneři se zavedeným systémem managementu kvality, ať už certifikovaným nebo námi prověřeným.

 • Kvalitu dodávek do firmy důkladně ověřujeme a vyžadujeme její doložení příslušnými dokumenty (např. atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě).

 

 4. Součinnost zaměstnanců při dosahování kvality

 • Našim největším potenciálem je kvalifikovaný a spolehlivý zaměstnanec.
 • Ve firmě mají všichni zaměstnanci určeno, za co odpovídají, navzájem se k sobě chovají jako zákazníci a dodavatelé. 

 


 

 Společnost RESIM, s.r.o. vznikla v roce 1993  a zaměřuje se na průmyslovou automatizaci. Její technické zázemí a zkušený tým čerpá z dlouholetých zkušeností v oblasti vývoje a realizací elektronických systémů pro linky na výrobu obalového skla a výrobu a zpracování skleněného vlákna. V současné době dodává firma Resim kompletní řešení pro automatizaci včetně robotizovaných pracovišť a mechatronických systémů, jednoúčelových strojů a automatizačních linek především pro automobilový průmysl, dále pro elektrotechnický průmysl a další obory využívající manipulační techniku.

 

Automatizace

 • pracoviště s roboty (Stäubli, ABB, ...) - automatické šroubování, klipování, lepení
 • mechatronické aplikace, měření a regulace, kamerové systémy
 • návrh a výroba NN rozvaděčů
 • návrh a realizace výrobních linek a jednoúčelových strojů

Pohony

 • synchronizace pohonů
 • aplikace navíjení a odvíjení
 • řízení pohonů pomocí elektronických vaček

Řídicí systémy

 • vizualizace, monitoring, dálková správa
 • systémy pro sběr a archivaci dat
 • návrh a vývoj SW pro PLC a průmyslová PC

 VIDEO :  Úspěšné firmy Libereckého kraje: Resim Turnov


 

RESIM, s.r.o.

Nudvojovická 2257

511 01 Turnov, CZ

tel.: +420 481 319 450

fax.: +420 481 319 469

resim(at)resim.cz

 

qr